09 آبان 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

چهارمین رویداد ملی "ایده بازار خوراک و نوشیدنی"

99

 

چهارمین رویداد ملی

"ایده بازار خوراک و نوشیدنی"

 

زمان: مهرماه 99

مکان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

-  محورهای دریافت طرح با هدف رفع نیازهای صنایع غذایی کشور

مواد اولیه

تولید

بسته بندی

کنترل

کاهش هزینه و افزایش بهره وری

مارکتینگ

-   مزایای شرکت در رویداد برای طرح منتخب

انعقاد قرارداد تجاری سازی با فناور

حمایت های معنوی و تسهیل در فرایندها و مجوزها

ارتباط با جامعه سرمایه گذاران و بهره وران

 

 

کارگاه آموزشی " تکالیف مالیاتی شرکت ها و استارت آپ ها"

مرکز رشد دانشگاه قم در نظر دارد جهت دانش افزایی واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کارگاه آموزشی " تکالیف مالیاتی شرکت ها و استارت آپ ها"را با تدریس سرکار خانم سپیده دهقان در روز چهارشنبه مورخ 15 مرداد 1399 از ساعت 9 تا 10 به صورت مجازی برگزار نماید.
شایان ذکر است لینک ثبت¬نام دوره https://evnd.co/05FUq می باشد و متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 02537832567 داخلی 203 تماس حاصل فرمایند.


کارگاه آموزشی " فروش موفق "

مرکز رشد دانشگاه قم در نظر دارد جهت دانش افزایی واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کارگاه آموزشی " فروش موفق " را با تدریس جناب آقای مجید مجیدی در روز دوشنبه مورخ 13/05/1399 از ساعت 12 تا 13 به صورت مجازی برگزار نماید.
 لینک ثبت نام دوره https://evnd.co/hWUDB می باشد و متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 02537832567 داخلی 203 تماس حاصل فرمایند.

برگزاری کارگاه شرکتهای دانش بنیان شرایط، حمایتها و مراحل

مرکز رشد دانشگاه قم در نظر دارد جهت دانش افزایی واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کارگاه آموزشی "شرکت های دانش بنیان (شرایط، حمایت ها و مراحل) " را با تدریس جناب آقای عباس احمدوند در روز یکشنبه مورخ 12/05/1399 از ساعت 12 تا 13 به صورت مجازی برگزار نماید.
لینک ثبت نام دوره https://evnd.co/cQEft می باشد و ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر  با شماره 02537832567 داخلی 203 تماس حاصل فرمایند.
شرکت های دانش بنیان

برگزاری کارگاه ثبت اختراع محصولات و فرایندها

مرکز رشد دانشگاه قم در نظر دارد جهت دانش افزایی واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کارگاه آموزشی "ثبت اختراع محصولات و فرایندها " را با تدریس جناب آقای دکتر مرادی در روز چهارشنبه مورخ  8 مرداد 1399 از ساعت 12 تا 13 به صورت مجازی برگزار نماید.

مباحثی که در کارگاه فوق مطرح خواهند شد عبارتند از:

آشنایی با مالکیت فکری
انواع مالکیت فکری و صنعتی
معاهده همکاری ثبت اختراع
آشنایی با شرایط سه گانه ثبت
فرایند ثبت اختراع در کشور
مستندات لازم و نحوه تکمیل آنها

شایان ذکر است لینک ثبت نام دوره https://evnd.co/1Bx0P می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره 02537832567 داخلی 203 تماس حاصل فرمایند.

صفحه 3 از 62


By PLAVEB