تخفیف تعرفه اینترنت نیم بها

	 تخفیف تعرفه اینترنت نیم بها

 

بر اساس مصوبه 237و 248 ، اعمال تعرفه نیم بها برای تولید کنندگان محتوای داخلی 

ثبت فهرست سامانه ها:http://g2b.ito.gov.ir

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

این مقاله را محبوب کنید