09 آبان 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

دوره آشنایی با بازار بورس ایران

دوره آشنایی با بازار بورس ایران

 

برگزاری دوره از تاریخ 8 مهرماه (پنج هفته 2 ساعته) 

آدرس ثبت نام : http://eseminar.tv/wb14267

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB