09 آبان 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

وبینار تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها

وبینار تنظیم اسناد تجاری و تنظیم قراردادها

 

در خصوص آشنایی با مبانی تشریح الزامات و مستند سازی 

زمان برگزاری : 23/6/99

ساعت : 10 الی 14

ثبت نام رایگان : alborzestp.ir

تلفن تماس : 02634764030

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB