09 آبان 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نشست 1 روزه ارتباطات دریایی

نشست 1 روزه ارتباطات دریایی

 

محورهای نشست :

1- فناوری اطلاعات و ارتباطات 

2-مدیریت و اقتصاد دریایی

3- پیشرانش دریایی

زمان : 23 شهریور 99

تلفن تماس : 09119490764

نشست مجازی تقاضا محور صنایع دریایی

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB