رویداد ملی صنایع روستا دوست-جوایز نقدی

رویداد ملی صنایع روستا دوست-جوایز نقدی

 

با هدف شناسایی فرصت های جدید و نوآورانه اشتغال در مناطق روستایی

آدرس ثبت طرح: www.emdad.ir

مهلت ثبت نام : تا 6 شهریورماه 99

تلفن پاسخگویی : 6167600

کمیته امداد استان قم .ک آیت الله سعیدی

این مقاله را محبوب کنید