09 آبان 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

وبینار آموزشی تجاری سازی ایده های نوآورانه

وبینار آموزشی تجاری سازی ایده های نوآورانه

 

با همکاری پارک علم و فناوری استان قزوین - بصورت رایگان 

زمان : سه شنبه 4 شهریور 99 از ساعت 14 الی 17 

نوع برگزاری : مجازی 

ثبت نام دوره : QSTP.IR

تلفن تماس : 02833697200داخلی 309

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB