09 آبان 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نشست تخصصی ویژه اقتصادی EXPORTECH 99

نشست تخصصی ویژه اقتصادی

 

با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس

زمان : روزهای یکشنبه و سه شنبه از آغاز شهریور99 به مدت 4 هفته 

نوع برگزاری : ویدیو کنفرانس 

تلفن تماس : 88220700داخلی 138

لینک ثبت نام : stp.at.ac.ir

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB