04 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh
رشدیافته (موفق خارج شده)
نویسنده :روابط عمومی
   عنوان ایده محوری: هممبرند (چارچوب یکپارچه کسب و کار مجازی) شماره تماس : 09192942737 آدرس وب سایت : https://hambrand.com پست الکترونیکی :...
چهارشنبه, 12 شهریور 1399 | 156 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
از شرکتهای رشد یافته مرکز رشد دانشگاه قم  عنوان محصول: محصولات حفاظتی و مراقبتی هدف شرکت: از اهداف شرکت تولید تجهیزات...
سه شنبه, 27 خرداد 1399 | 712 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
  عنوان ایده محوری: چارچوب راه اندازی کسب و کارهای مجازی (همبرند) شماره تماس : 09192942737 آدرس وب سایت : https://hambrand.com پست الکترونیکی :...
سه شنبه, 13 خرداد 1399 | 707 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
نام شرکت: کشت بافت نوین پارس عنوان محصول: 1- تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی 2- تولید کود و سموم...
دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399 | 501 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
  عنوان ایده محوری: پیاده سازی، بومی سازی و تجاری سازی تکنیک های نسل جدید توالی یابی Next Generation Sequencing (NGS) شماره تماس : 32854944...
دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399 | 515 آمار بازدید | ادامه مطلب...